Ημερήσιες Διατάξεις Συνεδριάσεων

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ. Αρ. 40/12-5-2022 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την έγκριση της εναρμόνισης των χρήσεων γης του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.…

Περισσοτερα