Ημερήσια διάταξη Συνεδριάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής