Ημερήσιες Διατάξεις Συνεδριάσεων

Δείτε τα θέματα των συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη 5η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου   2021 και ώρα 19:00,  σύμφωνα με τις  σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.…

Περισσοτερα
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς  9η Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του
Περισσοτερα