Η διαδικασία αφορά στην υποχρέωση κατάθεσης Δελτίου Απογραφής των γεννηθέντων το έτος 2005 και έχει ισχύ από 2/1/2023 μέχρι και 31/3/2023.
Υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλουν οι απογραφόμενοι όταν προσέλθουν στο ΚΕΠ είναι :

  • Ταυτότητα
  • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ
  • Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο & e-mail)
Author

Comments are closed.