Αίτηση χορήγησης εφάπαξ Ειδικού Βοηθήματος επανασύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μπορούν να κάνουν οι κάτοικοι Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη.  Το μέτρο αφορά κύριες κατοικίες με αποσυνδεδεμένη παροχή  ρεύματος έως τις 31/12/2022  και οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Δημοτικό Κατάστημα Αγ. Ι. Ρέντη( Μπιχάκη 8,  2ος όροφος). Αξίζει να σημειωθεί ότι η παροχή ρεύματος πρέπει να παραμένει αποσυνδεδεμένη μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου της αίτησης και έκδοσης εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης.

Οι  δικαιούχοι του βοηθήματος είναι:

 • Οι άγαμοι ή χήροι που έχουν ετήσιο εισόδημα έως 9.000 ευρώ
 • Ζευγάρι ή μονογονεϊκή με 1 παιδί  και έχουν ετήσιο εισόδημα έως 13.500 ευρώ
 • Δύο ενήλικες ή 3μελής οικογένεια  που έχουν ετήσιο εισόδημα έως 15.750 ευρώ
 • Τρεις ενήλικες ή 4μελής οικογένεια  που έχουν ετήσιο εισόδημα έως 18.000 ευρώ
 • Τρεις  ενήλικες με 1 ανήλικο ή 5μελής οικογένεια  που έχουν ετήσιο εισόδημα έως 24.750 ευρώ
 • Τέσσερις ενήλικες ή 6μελής οικογένεια που έχουν ετήσιο εισόδημα έως 27.000 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού 
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της
 • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρία από ΚΕ.Π.Α. για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω
 • Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού
 • Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Για κλείσιμο ραντεβού   οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 213 2004 827 και για πληροφορίες στον αριθμό 15902 του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Author

Comments are closed.