Ο Δήμος Νίκαιας- Αγ. Ιωαν. Ρέντη
Διακηρύσει
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ THN
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Δ.Α.Κ. ΠΛΑΤΩΝ»
Εκτιμώμενης αξίας 667.338,71 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24%)

 

Διευκρίνηση σχετικά με το διαγωνισμό

Ο διαγωνισμός έχει Α.Α. 88360,1

 

Author

Comments are closed.