ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Στο δήμο μας συγκροτήθηκε την Επιτροπή Ισότητας  με αρμοδιότητα την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και οργάνωση εφαρμογής προγραμμάτων προώθησης, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης με τα ακόλουθα μέλη:

1. Βάκουλη Ελευθερία, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Ισότητας των φύλων (Πρόεδρος)

2. Θωίδου Αικατερίνη, Δημοτική Σύμβουλος λοιπών παρατάξεων του Δ.Σ.

3. Αργυρίου Μαρία, Διευθύντρια Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Ισότητας & Τρίτης Ηλικίας του Δήμου με αναπληρώτρια την υπάλληλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Ισότητας & Τρίτης Ηλικίας, Αγγελοπούλου Δήμητρα.

4. Ψαρρά Φώτεινη, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου, με αναπληρώτρια την Χατόγλου Δάφνη.

5. Σταματιάδης Αντώνιος, εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Νίκαιας

6. Μπούτση – Χαραλαμπίδου Αθηνά, Δημοτική Σύμβουλος Δημοτική Σύμβουλος λοιπών παρατάξεων του Δ.Σ.

7. Αυγερινοπούλου Αγγελική, εμπειρογνώμων δημότης

8. Διαμαντοπούλου Νεκταρία, εμπειρογνώμων δημότης

 

Απόφαση