ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Στο δήμο μας συγκροτήθηκε την Επιτροπή Ισότητας  με αρμοδιότητα την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και οργάνωση εφαρμογής προγραμμάτων προώθησης, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης με τα ακόλουθα μέλη:

  1. Σωτηροπούλου Δέσποινα, Αντιδήμαρχος Ισότητας & Τρίτης Ηλικίας (Πρόεδρος)
  2. Θωίδου Αικατερίνη, Δημοτική Σύμβουλος λοιπών παρατάξεων του Δ.Σ. με αναπληρώτρια την Μπουλασουχίτη Ελένη
  3. Πασπαλά Δέσποινα, διευθύντρια Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Ισότητας & Τρίτης Ηλικίας του δήμου με αναπληρώτρια την Νικολίνταη Πλουσία
  4. Ψαρρά Φωτεινή, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγου Γονέων του δήμου, με αναπληρώτρια την Ζαχαριάδου Μάρθα
  5. Καραβασιλειάδη Μαρία, εκπρόσωπος Πνευματικής Εστίας Νίκαιας
  6. Καζάκου Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος
  7. Μουταφίδου Βασιλική, Δημοτική Σύμβουλος