Σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων προχωρά ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη. Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 με κωδικός MIS: 6001437  Tίτλος πράξης: Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη – Tίτλος υποέργου (από ΤΔΠ): «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ».

Η υπογραφή της σύμβασης με αρ. 13785 πραγματοποιήθηκε στις 05/04/2023 με διάρκεια κατασκευής 270 ημέρες, ήτοι περαίωση στις 30/12/2023 με την ανάδοχο εταιρεία LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. ύψους 1.387.151,82€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 794.738,37€ και ιδίους πόρους 592.413,45€). Με την 199/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης του έργου έως την 30η Αυγούστου 2024.

Σύμφωνα με το έργο θα γίνουν παρεμβάσεις για τη δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας καθώς και ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων: 2ο ΛΥΚΕΙΟ, 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 20ο -25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Πιο συγκεκριμένα η ενεργειακή αναβάθμιση κελύφους αφορά στην αντικατάσταση κουφωμάτων, εφαρμογή συστήματος εξωτερικής  θερμομόνωσης και θερμοΰγρομόνωση δώματος. Η ενεργειακή  αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει:  αντικατάσταση λέβητα-καυστήρα και βελτιώσεις λεβητοστασίου, αντικατάσταση πεπαλαιωμένων κλιματιστικών μηχανημάτων, αναβάθμιση συστήματος τεχνητού φωτισμού (αντικατάσταση κοινών λαμπτήρων με νέους τύπου LED), εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος .

Author

Comments are closed.