Σε συνέχεια της με αρ. 22635/29-06-2020 1ης Πρόσκλησης, σχετικά με την «Προμήθεια υλικών για την επισκευή των υφιστάμενων Πιστοποιημένων Παιδικών χαρών του Δήμου», με διάρκεια υλοποίησης έως 31/12/2020, ο Δήμος μας προβαίνει σε 2η Πρόσκληση προκειμένου να αναθέσει την «Προμήθεια υλικών για την επισκευή των παιδικών χαρών» για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μελετών & Έργων Πρασίνου της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

Author

Comments are closed.