Η «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» προκηρύσσει Επαναληπτικό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την μίσθωση του σχολικού κυλικείου του ΕΠΑΛ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, που βρίσκεται επί της οδού Μανδηλαρά 14 στον Ρέντη, για εννέα (09) έτη, σύμφωνα τις διατάξεις της με αρ.64321/Δ4/16-5-2008 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 1003/30-5-2008 τ.Β΄), που αφορά την λειτουργία κυλικείων Δημόσιων Σχολείων, η οποία τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα “ λειτουργία κυλικείων Δημόσιων Σχολείων” (ΦΕΚ2646/Τ.Β΄/25-8-2016-αρ. Απόφασης Φ2/1553/129578/Δ1).

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΟΡΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ Αγ. Ι. Ρέντη

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Comments are closed.