Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «Συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. I. Ρέντη, για το έτος 2024», για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, με διάρκεια υλοποίησης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Author

Comments are closed.