Επίδομα Στέγασης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

1. MIΣΘΩΤΗΡΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, Το μισθωτήριο πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης για τουλάχιστον άλλους 6 μήνες )

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ/ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

3. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ε1)

4. IBAN

5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ

6. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ( ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ , ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ )

 

ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Η ΘΑΝΑΤΟΥ , ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ  ΟΛΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ

Comments are closed.