Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης για την πρόσληψη για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου 26 ατόμων στα Προγράμματα “Άθληση για Όλους”.

Comments are closed.