ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας για την  «Ανάθεση σε ιδιώτη κτηνίατρο της φροντίδας αδέσποτων ζώων (γατιά) ηλεκτρονική σήμανση, αντιλυσσικό εμβολιασμό, στείρωση» για 1 (ένα) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Προστασίας Δημόσιας  Υγείας της Δ/νσης Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος του Δήμου.

Comments are closed.