Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης με υπολογισμό εμπειρίας & Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων για τον κωδικό θέσης 112 (ΑμεΑ) και τον κωδικό θέσης 113 (ενδυνάμωση – αποκατάσταση κλινικών παθήσεων χρόνιων ή μη) των Προγραμμάτων Άθλησης Για Όλους, περιόδου 2020 – 2021, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Comments are closed.