“ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 112 (ΑΜΕΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

Comments are closed.