Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου  Νίκαιας –Αγ. Ι. Ρέντη σας ενημερώνει ότι η ιματιοθήκη του Δήμου μας  η οποία λειτουργεί στην οδό Μπαλτατζή 32 ,θα λειτούργει κάθε Παρασκευή 10°° – 12°° κατόπιν ραντεβού .

Τηλ επικοινωνίας: 2132004868

Comments are closed.