Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει ότι θα προσλάβει  προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  μέχρι  οκτώ (8) μήνες  και συγκεκριμένα  :

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

«ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Αιτήσεις από 14-10-2020 έως και 27-10-2020

είτε ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ και ΟΧΙ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: prosopiko_ekt@nikaia-rentis.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Παναγή Τσαλδάρη 10, Νίκαια, Τ.Κ. 18450, απευθύνοντάς την στο Τμήμα ΙΔΑΧ – Έκτακτου Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132075304).

 

                                                                                            Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

Comments are closed.