Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει προσωπικό τεσσάρων (04) ατόμων,

για την υλοποίηση της Δράσης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη»,

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

και συγκεκριμένα:

  • ΔΥΟ (02) ΑΤΟΜΑ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
  • ΔΥΟ (02) ΑΤΟΜΑ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: από 14/05/2021 έως και 24/05/2021,

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Comments are closed.