Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανακοινωθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων έτους 2020 – 2021 στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» δηλαδή για την εγγραφή βρεφών και προνηπίων στους βρεφικούς και παιδικούς Σταθμούς μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α., η οποία είναι ο διαχειριστικός φορέας του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μόνο ηλεκτρονικά, από το απόγευμα της 17.07.2020 έως τις 05.08.2020 και ώρα 23:59.

Πέρα του συγκεκριμένου χρονικού ορίου η υποβολή αιτήσεων δεν θα γίνεται δεκτή από το σύστημα ενώ η πιστοποίηση της ημέρας και ώρας υποβολής προκύπτει βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα εκδίδεται αυτόματα.

Η είσοδος και η διαπίστευση των ενδιαφερομένων γονέων για την υποβολή της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών της ΓΓΠΣ (προσωπικοί κωδικοί Taxis Net), αποκλειστικά της αιτούσας

Με την χρήση των ίδιων κωδικών (Taxis Net) παρέχεται και η διευρυμένη πρόσβαση στις λοιπές ειδικές εφαρμογές για όλες τις άλλες ενέργειες της αιτούσας όπως: υποβολή ένστασης, ενημέρωση για το αποτέλεσμα της αίτησης/ένστασης, λήψη voucher, κλπ.

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ

  • η περίοδος επεξεργασίας των αιτήσεων θα διαρκέσει από 06.08.2020 έως 12.08.2020,

  • προσωρινά αποτελέσματα στις 12.08.2020

  • ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων από 13.08.2020 έως και 17.08.2020,

  • οριστικά αποτελέσματα 20.08.2020

Αναλυτική ενημέρωση για όλο το ενημερωτικό υλικό και τις σχετικές ανακοινώσεις μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr

  1. Η κατάθεση των vouchers στην υπηρεσία μας (Μπαλτατζή 32 Αγ.Ι. Ρέντης – α’ όροφος) από τις δικαιούχους θα γίνεται από 24/8 μέχρι τις 2 του Σεπτεμβρίου και ώρες από 07:30 έως 14:30.

  2. Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία της δικαιούχου (μητέρας ωφελούμενης) και όχι άλλου ατόμου για την υπογραφή των σχετικών εντύπων.

  3. Οι δικαιούχοι που θα προσέλθουν στην υπηρεσία μας θα πρέπει να τηρούν τις υγειονομικές οδηγίες.

  4. Η τήρηση των αποστάσεων και η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΒΑΚΑΛΑΚΗΣ

Author

Comments are closed.