Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου που έχουν αποσυνδεδεμένη παροχή ρεύματος, ότι μπορούν μέχρι και την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν το εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεσή του.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Δημοτικό Κατάστημα Αγ. Ι. Ρέντη, Μπιχάκη 8, στον 2ο όροφο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

2) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

3) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

4) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6) Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρία από ΚΕ.Π.Α. για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω

7) Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης

απαραίτητης για τη ζωή του ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στησύνθεση του νοικοκυριού

8) Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Για κλείσιμο ραντεβού και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 2132004827.

Σημειώνουμε ότι η παροχή ρεύματος πρέπει να παραμένει αποσυνδεδεμένη μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου της αίτησης και έκδοσης εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης.

Επισυνάπτονται:

  1. Έντυπο αίτησης
  2. ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/Β/3088/24-7-2020 (Εισοδηματικά και περουσιακά κριτήρια)
  1. ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/Β/6302/29-12-2021

Comments are closed.