Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

Για χορήγηση του εικδικού βηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να ασυμπληρώσετε την αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ, και η οποία θα συνοδεύεται από:

1) Δήλωση Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) έτους 2017 (χρήση 2016)

2) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικά σημειώματα) έτους 2017 (χρήση 2016)

3) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2017 (χρήση 2016)

4) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

5) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

6) Γνωστοποίηση πιστοποίησης αναπηρίας επιτροπής ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ

7) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα/Νοσοκομείου για την ανάγκη κατ΄οίκον μηχανικής υποστήριξης σε      ισχύ

8) Aντίγραφο τελευταίου λογαριασμού (ΔΕΗ) της κύριας κατοικίας.

 

 

Author

Comments are closed.