Αγαπητοί γονείς, σχετικά με την κατάθεση του Βάουτσερ, σας ενημερώνουμε ότι εξαιτίας της νέας αλλαγής του χρονοδιαγράμματος από την ΕΕΤΑΑ, μετά το πέρας των ενστάσεων οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 27/7/23, και καθώς δεν υπάρχουν κριτήρια προτεραιοποίησης, για να μειωθεί δραστικά ο χρόνος αναμονής σας στην έδρα της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής (Γ. Μπαλτατζή 32- Ρέντης – Ισόγειο, αίθουσα ΚΑΠΗ) θα πραγματοποιηθούν τα εξής:

1.Στην αρχή του Αυγούστου από την Τρίτη 01/8/23 και μέχρι και Παρασκευή 04/08/23 αλλά και στο τέλος του μηνός από Τετάρτη 30/08 μέχρι και Παρασκευή 01/09/23 και ώρες από 08:00 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ., θα πρέπει να προσέλθετε στην έδρα της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής (ισόγειο- αίθουσα ΚΑΠΗ) έχοντας εκτυπωμένα τα εξής δύο έντυπα προς κατάθεση: το Βάουτσερ και την ταυτότητά σας (ή κάθε άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο για αλλοδαπούς).

Στη φωτοτυπία της ταυτότητας θα αναγράψετε χειρόγραφα την ΔΟΥ, την διεύθυνση κατοικίας με τον Τ.Κ., την ημερομηνία γέννησης του παιδιού σας και το κινητό τηλέφωνο του δικαιούχου του Βάουτσερ.

Σε αυτή τη φάση της κατάθεσης μπορεί να προσέλθει εκ μέρους του δικαιούχου τρίτο άτομο το οποίο θα έχει θεωρημένη εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο και θα προσκομίσει εκ μέρους του, το Βάουτσερ και την φωτοτυπία ταυτότητας του δικαιούχου, ενώ ο εξουσιοδοτημένος θα φέρει και την δική του ταυτότητα προς επίδειξη στη γραμματεία.

(Η γραμματεία δεν θα εκτυπώνει Βαουτσερς και Δελτία Ταυτότητας που ενδεχομένως θα προσκομίζονται ως αρχεία σε κινητά τηλέφωνα διότι θα κωλύεται η ροή της διαδικασίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα γίνεται η αποδοχή του Βάουτσερ).

2. Με την κατάθεση του Βάουτσερ και της φωτοτυπίας της ταυτότητάς σας αποδεσμεύεστε αρχικά από την διαδικασία και εξασφαλίζετε άμεσα τη θέση στον Σταθμό της επιλογής σας για το σχολικό έτος 2023-24 και αρκεί να ακολουθήσετε τα επόμενα βήματα:

3. Ο δικαιούχος του Βάουτσερ (νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού) θα πρέπει να εισέλθει στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ μέχρι και τις 04 Σεπτεμβρίου χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που αναφέρονται στις οδηγίες που έχει εκδώσει η ΕΕΤΑΑ («πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» σελίδες 33 και 34 – και σε ενδεχόμενες περαιτέρω οδηγίες που ενδέχεται να εκδώσει), και να αποδεχτεί τους όρους αλλά και να συμπληρώσει την εξουσιοδότηση προς την ΕΕΤΑΑ. Η σύνταξη (ηλεκτρονικά) της εξουσιοδότησης πλέον είναι ατομική υποχρέωση του αιτηθέντος και είναι προαπαιτούμενη για την οριστική κατάληψη της θέσης και την έκδοση της Κάρτας Παρουσίας του παιδιού (ΚΑ. ΠΑ).

4. Το επόμενο βήμα, (αφού θα έχετε υποβάλλει την εξουσιοδότηση ως ανωτέρω) είναι να προσέλθετε στον Σταθμό που έχετε εξασφαλίσει τη θέση για να υπογράψετε τη σύμβαση, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Επίσης, στον Σταθμό θα υπογράψετε και μια αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, όπως υποβάλλεται και από τους αιτούντες μέσω δήμου.

Οι ημέρες μετάβασής σας στους Σταθμούς είναι από την Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου μέχρι και Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου και ώρες 09:00 – 13:00 μ.μ. Σε αυτήν τη φάση θα πρέπει να προσέλθει αυστηρά όποιος εκ των γονέων είχε υποβάλλει την αρχική αίτηση και την εξουσιοδότηση στην ΕΕΤΑΑ και έλαβε το Βάουτσερ για το/τα τέκνο/α του (Νόμιμος Εκπρόσωπος).

6. Αν αλλάξει ξανά το χρονοδιάγραμμα της η ΕΕΤΑΑ, ενδέχεται να αλλάξουν και οι ως ανωτέρω ημερομηνίες, οπότε και θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση καθώς μέχρι σήμερα που εκδίδεται η Τρίτη κατά σειρά ανακοίνωσή μας δεν έχει ανακοινώσει η ΕΕΤΑΑ την ημερομηνία έκδοσης των Οριστικών Δικαιούχων.

Εάν δεν εκδώσουμε νέα ανακοίνωση ισχύει η παρούσα.

7. Τα αποτελέσματα των αιτήσεων μέσω Δήμου θα ανακοινωθούν μετά από τις εγγραφές μέσω Βάουτσερ την δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου (εντός του πρώτου δεκαημέρου).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ

Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής – Γ. Μπαλτατζή 32 – Αγ.Ι. Ρέντης – τηλ 2104823436

Author

Comments are closed.