Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου μας, παρέχει την δυνατότητα στους δημότες της, οι οποίοι δεν υπέβαλλαν αίτηση κατά την κανονική περίοδο εγγραφών (Μάιος-Ιούνιος 2021), να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής για Νηπιακούς Σταθμούς στη Νίκαια και τον Ρέντη στους οποίους οι συγκεκριμένες αιτήσεις θα μπορούν να ικανοποιηθούν.

Τα σχετικά έντυπα (αίτηση, οδηγίες, δικαιολογητικά και έντυπο για τον/την Παιδίατρο) μπορούν να τα προμηθεύονται μόνο από την έδρα της διοίκησης (Μπαλτατζή 32, Αγ.Ι. Ρέντης) από την Δευτέρα 20/9 μέχρι και την Παρασκευή 24/9 και κατά τις ώρες από 08:00 – 13:00.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ

Comments are closed.