Δικαιολογητικά Άδειας Συμμετοχής Σε Εμποροπανηγύρεις

  1. Βεβαίωση δραστηριοποίησης  υπαίθριου εμπορίου
  1. Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση