Σήμερα ο1-12-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10,00 πμ. διενεργήθηκε αυτοψία από την Ειδική Επταμελή Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμορρόπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44Α’) στο ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού ΜυλάΦών , αριθ. 4, του Δήμου Νικαίας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 στην ΥΔΟΜ Πειραιά Θηβών στις 10:00 π.μ.

ΕΝΤΥΠΟ

Author

Comments are closed.