Δια βίου μάθηση

Ο Δήμος Νίκαιας -Αγ.Ι.Ρέντη διεξάγει ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης -διά ζώσης και εξ αποστάσεως- σε  πλήθος γνωστικών πεδίων. 

 Μετά από την επιτυχή  ολοκλήρωση χορηγούνται Βεβαιώσεις Παρακολούθησης. Παρακαλούμε, ανοίξτε το παρακάτω  Link με το Δελτίο Τύπου και τη σχετική Αίτηση συμμετοχής.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ