Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού

Οδηγίες προστασίας της δημόσιας υγείας

Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19) – Οδηγίες προστασίας της δημόσιας υγείας για τους πολίτες.

 

Με την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19), η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί επείγουσα και κρίσιμη δημόσια υπηρεσία για την ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια αυτής της υγειονομικής κρίσης, οι εργαζόμενοι στον καθαρισμό των δρόμων και στη διαχείριση απορριμμάτων είναι από τις πιο ευάλωτες ομάδες. Έρχονται σε άμεση επαφή με μολυσματικά / μολυσμένα απόβλητα που απορρίπτονται από νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ιδρύματα.

Λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού και της ικανότητάς του να επιβιώνει στις επιφάνειες για πολλές ώρες, ο κίνδυνος μόλυνσης των εργαζομένων στη δημόσια καθαριότητα είναι υψηλός. Για αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητο όλοι να δώσουμε ένα χέρι για την προστασία, αλλά και να βοηθήσουμε ενεργά τους εργαζόμενους να εκτελέσουν τη δουλειά τους με υγιή και συνεχή τρόπο.

 

Στην πράξη, πώς μπορούμε ως πολίτες να συμβάλουμε στην προστασία της δημόσιας υγείας;

1  Όλα τα μέσα προστασίας που χρησιμοποιούμε όπως γάντια, υλικά απολύμανσης, μάσκες και απολυμαντικά θα πρέπει να τοποθετούνται σε σακούλες απορριμμάτων και δεν πρέπει να απορρίπτονται στους δρόμους ή να τοποθετούνται σε μη καθορισμένους περιέκτες αποβλήτων

2 Μην αφήνετε τις σακούλες απορριμμάτων ανοιχτές και φροντίστε να χρησιμοποιείτε ειδικές σακούλες που κλείνουν με κορδόνι ή να τις κλείνετε όσο το δυνατόν πιο ερμητικά.

3 Τοποθετήστε τις σακούλες απορριμμάτων μέσα στον κάδο έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα επαφής με άτομα ή αδέσποτα ζώα. Μην αφήνετε τις σακούλες έξω από τους κάδους ή στο δρόμο. Σε περίπτωση που ο κάδος είναι ήδη γεμάτος, βρείτε ένα κοντινό κάδο με διαθέσιμο χώρο ή κρατήστε τη σακούλα στο σπίτι για άλλη μέρα

4. Αποφύγετε εργασίες που παράγουν επιπλέον ποσότητες αποβλήτων, όπως επισκευές και μην τοποθετείτε ογκώδη αντικείμενα στο δρόμο όπως έπιπλα ή άλλα ογκώδη υλικά.

Οδηγίες προστασίας της δημόσιας υγείας

Οδηγίες για όποιον έχει COVID-19 ή έχει εμφανίσει συμπτώματα:

  •  Γεμίστε τις σακούλες απορριμμάτων έως και τα 2/3 max., δέστε σφιχτά και τοποθετήστε τες σε μια δεύτερη σακούλα και κλείστε καλά. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο σακούλες είναι συμπαγείς και χωρίς σχισμές.
  • Χρησιμοποιήστε γάντια για να κλείσετε και να δέσετε τις σακούλες καθώς και για να τις μεταφέρετε στον κάδο απορριμμάτων. Πλύνετε τα χέρια σας πριν και μετά την απόρριψη.
  • Κρατήστε τα απορρίμματά σας στην άκρη τουλάχιστον για 72 ώρες πριν τοποθετήσετε τις σακούλες στο συνηθισμένο εξωτερικό κάδο οικιακών απορριμμάτων.

Comments are closed.