Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή
αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ THN
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Δ.Α.Κ. ΠΛΑΤΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 667.338,70€ Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

Author

Comments are closed.