Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου σχετικά με την «Ασφάλιση κινητής περιουσίας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για οκτώ (8) μήνες», για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 40.100,00 (Σαράντα Χιλιάδων εκατό Ευρώ) μικτών ασφαλίστρων, σε βάρος των Κ.Α. 20.6252.0001 ποσού ύψους € 4.000,00,Κ.Α. 30.6252.0001 ποσού ύψους € 5.100,00, Κ.Α. 35.6252.0001 ποσού ύψους € 1.600,00, Κ.Α. 10.6253.0001 ποσού ύψους € 3.900,00, Κ.Α. 20.6253.0001 ποσού ύψους € 16.900,00,, Κ.Α. 30.6253.0001 ποσού ύψους €8.000,00 και Κ.Α. 35.6253.0001 ποσού ύψους € 600,00 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [948.19 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [140.37 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [739.68 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [707.99 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [706.88 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.62 MB]

Comments are closed.