Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

διακηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό

με σκοπό την επιλογήαναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ»

Εκτιμώμενης αξίας 58.907,03€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Author

Comments are closed.