Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας:«Δράσεις έξυπνης πόλης Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη» Εκτιμώμενης αξίας 2.371.209,67 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 

Author

Comments are closed.