Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ–ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

 

Διακηρύσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατάσκευής του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ & ΑΒΕΡΩΦ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ (ΑΕΚ Κ-ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ)» ΥΠΟΕΡΓΟ 6 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝIΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ–ΤΑΥΡΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 459.677,42 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Author

Comments are closed.