Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Διακηρύσσει

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΝΙΚΙΟΥ 14Α ΚΑΙ ΑΓ.Ι .ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 3 ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ»

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΡΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Author

Comments are closed.