Ο Δήμος Νίκαιας- Αγ. Ιωαν. Ρέντη

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 2019»

Εκτιμώμενης αξίας 145.161,29 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% αξίας 34.838,71€ )

 

Author

Comments are closed.