ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ–ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΡΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 

Author

Comments are closed.