Ο Δήμος Νίκαιας- Αγ. Ιωαν. Ρέντη

Διακηρύσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020»

Εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Author

Comments are closed.