«Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου μέσω Αναπλάσεων»Υποέργο 1 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νίκαιας–Αγ.I.Ρέντη».Εκτιμώμενης αξίας 905.000,00€ Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%)
.

Author

Comments are closed.