Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια

“Έξυπνα συστήματα παροχής πόσιμου νερού “

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΡΟΙ

ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Author

Comments are closed.