Ο Δήμος Νίκαιας–Αγ.Ι. Ρέντη Διακρύσσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ Μ28/2018 ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ–ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Εκτιμώμενης αξίας 4.445.753,87 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΡΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

Author

Comments are closed.