Η «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την μίσθωση του σχολικού κυλικείου του ΕΠΑΛ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, που βρίσκεται επί της οδού Μανδηλαρά 14 στον Ρέντη, για εννέα (09) έτη, σύμφωνα τις διατάξεις της με αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 1003/30-5-2008 τ.Β΄), που αφορά την λειτουργία κυλικείων Δημόσιων Σχολείων, η οποία τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα “ λειτουργία κυλικείων Δημόσιων Σχολείων” (ΦΕΚ 2646/Τ.Β΄/25-8-2016-αρ. Απόφασης Φ2/1553/129578/Δ1).
Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», επί της οδού Αχιλλέως 15 – Νίκαια, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή την ίδια την ενδιαφερόμενη, τις εργάσιμες ημέρες για το διάστημα από ΤΕΤΑΡΤΗ 19-05-2021 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-06-2021 και ώρα από 08:00 π.μ. έως και 14:00μ.μ.

Author

Comments are closed.