Διαγραφές από τους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών

Οι διαγραφές από τους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών, ισχύουν μόνο για τις Βουλευτικές Εκλογές και Ευρωεκλογές και μπορούν να γίνουν καθ’ όλη την διάρκεια του έτους:

3. στο Δήμο

4. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

5. Όμως σε περίπτωση διενέργειας εκλογών παύουν να ισχύουν δύο μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους.

Επίσης, οι αιτήσεις διαγραφών γίνονται δεκτές από όλους του Δήμους της χώρας.

Ο πολίτης προσκομίζει την ταυτότητα του και υπογράφει την ανάλογη αίτηση.

Την αίτηση αυτή μπορεί να υποβάλλει και άλλο πρόσωπο προσκομίζοντας εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο.

Comments are closed.