Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του πρώτου Διήμερου Επιστημονικού Εργαστηρίου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ORIENT8, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2021 με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και φορέων του Βελγίου και της Σουηδίας.

Το συγκεκριμένο διακρατικό  πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού εργαλείου  που διαχέεται μέσα από «έξυπνο κοινωνικό mentoring».

Σκοπός είναι η διασύνδεση των νεοεισελθέντων προσφύγων και μεταναστών με  την τοπική κοινότητα και  η υποστήριξη τους στη διαχείριση καθημερινών προκλήσεων και δυσκολιών στα πρώτα βήματα της ένταξης τους. Μέσα από την ανάπτυξη αυτού του προγράμματος, επιδιώκεται η βελτίωση του κοινωνικού προσανατολισμού των ωφελούμενων, η προώθηση μηχανισμών σύνδεσης ανάμεσα στους ωφελούμενους και τις τοπικές κοινότητες και η βελτίωση της διεθνικής συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας ανάμεσα στους επαγγελματίες των Ευρωπαϊκών Δήμων και φορέων που συμμετέχουν.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν οι Katholieke Universiteit Leuven, HIVA (Βέλγιο), Municipality of Mechelen (Βέλγιο), Municipality of Sala (Σουηδία), Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ι, Ρέντη, και συντονιστής εταίρος η Beyond the Horizon ISSG

Κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου, το οποίο είχε υβριδική μορφή, παρουσιάστηκε το Σχέδιο του Προγράμματος με τις Αρχικές Οδηγίες, όπως επίσης και το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Μεντόρων, προκειμένου να συζητηθούν περαιτέρω και να βελτιστοποιηθούν.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου επίσης, παρουσιάστηκαν διαδικτυακά και εν συντομία, οι εμπειρίες, τα προβλήματα, οι ελλείψεις, αλλά και οι βέλτιστες πρακτικές από προηγούμενα προγράμματα, σε μία συνεδρία ανταλλαγής εμπειριών δια ζώσης, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Ισότητας και Τρίτης Ηλικίας, η οποία έχει την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος για τον Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη, εκπροσωπήθηκε από την Υπεύθυνη του έργου,  κ. Ειρήνη Κουνενάκη  ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου, την Εντεταλμένη Σύμβουλο κ. Β. Μουταφίδου, την κ. Πλουσία Νικολίνταη, υπηρεσιακό στέλεχος και τον κ. Αντώνη Αντωνίου, σύμβουλο mentoring.

Το επόμενο Διήμερο Επιστημονικό Εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ORIENT8, θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Νίκαιας – ΑΓ. Ι. Ρέντη στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2021.

 

Στη φωτογραφία: Οι συμμετέχοντες στο διακρατικό πρόγραμμα ORIENT 8 στις Βρυξέλλες. Στα αριστερά, το υπηρεσιακό στέλεχος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη, κ. Πλουσία Νικολίνταη, η ειδική συνεργάτης του Δημάρχου Γιώργου Ιωακειμίδη σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, Ειρήνη Κουνενάκη και πρώτος από δεξιά, ο κ. Αντ. Αντωνίου, ειδικός σύμβουλος mentoring. Στο μέσον οι εκπρόσωποι του Βελγίου και της Σουηδίας.

Author

Comments are closed.