Καλούμε τους πολίτες του Δήμου μας, και κάθε πολίτη που μπορεί να συνεισφέρει σχετικά, να συμβάλουν στην έρευνά μας για τους Μικρασιάτες, Ποντίους και Ελλαδίτες Φωτογράφους της προπολεμικής Νέας Κοκκινιάς και μετέπειτα Νίκαιας θέτοντας στη διάθεσή μας πληροφορίες, φωτογραφίες, έντυπα τεκμήρια και φωτογραφικό εξοπλισμό. Η έρευνα αφορά στην οργάνωση του 2ου μέρους της έκθεσης για τους Παλιούς Φωτογράφους της πόλης, που πρόκειται να διεξαχθεί το 2022 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ στοιχεία για τους πρόσφυγες φωτογράφους, τους Κοκκινιώτες Μικρασιατικής και Ποντιακής καταγωγής, καθώς και εκείνους που ήρθαν ως εσωτερικοί μετανάστες από την ελληνική επαρχία και εγκαταστάθηκαν στη Νέα Κοκκινιά. Συγκεκριμένα αναζητούμε τους κατόχους φωτογραφείου, τους πλανόδιους φωτογράφους και τους ερασιτέχνες που ασχολούνται συστηματικά με τη φωτογραφία. Πηγές της έρευνας είναι τα αρχεία τοπικών συλλόγων και επαγγελματικών φορέων, τα οικογενειακά και ατομικά αρχεία, καθώς και η μνήμη των κατοίκων της πόλης. Στην έκθεση θα χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών και μόνο επιλεκτικά τα πρωτότυπα τεκμήρια.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ θέτοντας στη διάθεσή μας μαρτυρίες και φωτογραφικό υλικό. Μας ενδιαφέρουν:
α) Η επικοινωνία με τους απογόνους των φωτογράφων, προκειμένου να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν πιο πλήρη βιογραφικά στοιχεία και να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση σε σωζόμενα φωτογραφικά αρχεία.
β) Η συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού με επιβεβαιωμένο τον δημιουργό/φωτογράφο
Η ταυτότητα του φωτογράφου τεκμηριώνεται α) μέσω της σφραγίδας που φέρουν κατά κανόνα οι επαγγελματικές φωτογραφίες, β) μέσω της μαρτυρίας απογόνου ή πελάτη, γ) μέσω του υπομνηματισμού φωτογραφίας δημοσιευμένης στον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο.
γ) Η συγκέντρωση τεκμηρίων και φωτογραφικού εξοπλισμού
Επαγγελματικά έγγραφα, εφημερίδες και περιοδικά με αναφορά σε Κοκκινιώτες φωτογράφους, καθώς και ο εξοπλισμός των φωτογράφων αποτελούν σημαντικό πρωτογενές υλικό για την ιστορική τεκμηρίωση της έκθεσης.

 Κάθε δανεισμός θα συνοδεύεται από την υπογραφή σχετικού εγγράφου που κατοχυρώνει τα έννομα δικαιώματα του δανειστή.
Κάθε δανειζόμενο τεκμήριο θα ψηφιοποιηθεί με σάρωση υψηλής ανάλυσης. Μετά την ψηφιοποίησή του το υλικό θα επιστρέφεται στον κάτοχο.
Τα τεκμήρια που θα κριθεί σκόπιμο να εκτεθούν σε φυσική μορφή, θα παραμείνουν σε δανεισμό με πρόβλεψη για την ασφάλειά τους έως τη λήξη της έκθεσης.

Αν επιθυμείτε να διαθέσετε πληροφορίες και υλικό, επικοινωνείτε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:

  • μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρείτε ΕΔΩ.
  • τηλεφωνικά στο 210 4913588.
  • στο Inbox του facebook της Πινακοθήκης: https://www.facebook.com/dimotikipinakothikinikaiasrenti
  • στο μέιλ της Πινακοθήκης: pinakothiki.nikaia.rentis@gmail.com.
Author

Comments are closed.