Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, με την υπ’ αριθμ. 7483/09-03-2021 σύμβαση, προχωρεί στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ (ΣΒΑΚ)».

            Με την κατάρτιση του ΣΒΑΚ επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί η αστική κινητικότητα ως ένα πεδίο που τέμνει κυκλοφοριακά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και κατ’ επέκταση η εκπόνηση του αντλεί εργαλεία και προσεγγίσεις από τον κυκλοφοριακό, τον συγκοινωνιακό, τον πολεοδομικό, τον αστικό, τον περιβαλλοντικό και τον συμμετοχικό σχεδιασμό. Με αυτή την έννοια, το ΣΒΑΚ αντιμετωπίζει τα ζητήματα της αστικής κινητικότητας σε συνάρτηση με: τις χρήσεις γης, το αστικό πράσινο, την οργάνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, τις αστικές υποδομές, την καθημερινότητα και τις ανάγκες των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών, την ενεργειακή απόδοση της πόλης.

            Η δημιουργία ΣΒΑΚ είναι μια μακροχρόνια, κυκλική διαδικασία που περιλαμβάνει:

  • την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του δημόσιου χώρου, μέσα από παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης των όρων και των υποδομών αστικής κινητικότητας,
  • την ενίσχυση της ταυτότητας και της προσβασιμότητας του κέντρου της πόλης, εξασφαλίζοντας κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων,
  •  την προστασία των περιοχών κατοικίας από οχλήσεις,
  •  την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για μετακινήσεις και την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
  • την αύξηση του ποσοστού χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς,
  • την αύξηση του ποσοστού χρήσης ποδηλάτου και πεζής μετακίνησης,
  • την μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων,
  • τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης όλων των ατόμων χωρίς διακρίσεις με έμφαση στα ζητήματα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ),
  • την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (τηλεματική, GIS, κλπ.) για τη διαχείριση της αστικής κινητικότητας και την ενημέρωση των πολιτών,
  • την ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα οργάνωσης του αστικού χώρου και της κινητικότητας στην πόλη.

            Το Δίκτυο Φορέων αποτελεί ένα συλλογικό όργανο με συμβουλευτικό ρόλο, το οποίο καλείται να:

1.    παρέχει στοιχεία και δεδομένα για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ στην περιοχή παρέμβασης,

2.    συμμετέχει στις διαβουλευτικές εργασίες της φάσης ανάπτυξης του ΣΒΑΚ,

3.    υποστηρίζει το έργο της ομάδας εργασίας στις επιμέρους ενέργειες των σταδίων και φάσεων του ΣΒΑΚ, υποβάλλοντας τις απόψεις του κατά τον σχεδιασμό του ΣΒΑΚ.

            Η συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων είναι εθελοντική και προϋποθέτει την υπογραφή ενός Συμφώνου Συμμετοχής, το οποίο περιγράφει τη συμβολή όλων των εμπλεκομένων μερών του δικτύου στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου φορέων.

            Με την παρούσα, απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. β του Ν. 4784/16.03.2021, προς όλα τα σωματεία, τις αστικές εταιρείες, τα επιμελητήρια, τους συλλόγους και τις οργανώσεις ή άλλους φορείς με καταστατικό σκοπό συναφή με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1, του άρθρου 3, του ανωτέρω Νόμου, καθώς και τους φορείς με καταστατικό σκοπό την προώθηση θεμάτων ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι επιθυμούν τη συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων, να το γνωρίσουν στο Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη με απόφαση τους, στην οποία να ορίζεται ένας εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, με τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας.

            Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 213 2075 303 ή στο emailtopografiko@nikaiarentis.gov.gr

Website:             https://nikaia-rentis.sump.gr/

Facebook page: https://www.facebook.com/nikaiarentissump/

Facebook group: https://www.facebook.com/groups/334173264829304/

Email:                  nikaia.rentis.sump@gmail.com

Τηλέφωνο:           210 77 10 979  


O Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, σε συνεργασία με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Κινητικότητα CIVINET και την ΜΣΜ consulting, προχωρά στην επόμενη φάση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.Για να δεις όσα έγιναν στην 1η ενημερωτική εκδήλωση πάτα εδώ:https://bit.ly/3r3k2xn

Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ, η ομάδα έργου υιοθετεί μια έντονα συμμετοχική προσέγγιση, εμπλέκοντας ενεργά σε όλες τις φάσεις του έργου τους κατοίκους και Φορείς του Δήμου.Γι’ αυτό σε προσκαλούμε:Την Τετάρτη 16 Μαρτίου στις 18:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου
Την εκδήλωση θα ανοίξουν εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής με ένα σύντομο χαιρετισμό, ενώ θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις της ομάδας συμβούλων του Δήμου.Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο διαβούλευσης, όπου με την καθοδήγηση των συντονιστών θα διαμορφωθεί ένα σύγχρονο όραμα για το ΣΒΑΚ και θα καταγραφούν οι προτεραιότητες των συμμετεχόντων.Για να παρακολουθήσεις την εκδήλωση πρέπει πρώτα να γραφτείς εδώ: https://bit.ly/3t7ukMS

Ώρα Εισόδου: 17.45 – 18.00
Διεύθυνση: Δημαρχείο Νίκαιας, Παναγή Τσαλδάρη 10, (Α΄ Όροφος)Μέχρι τότε, μην παραλήψεις να ενημερωθείς για τα πρώτα παραδοτέα του έργου, εδώ!

 

Ενημερώσου για το όραμα του ΣΒΑΚ Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και γίνε μέρος της αλλαγής που έρχεται στην πόλη σου

Author

Comments are closed.