Δημοτικό Ωδείο

Το Δημοτικό Ωδείο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, λειτουργεί από το 1989, προσφέρει μουσική εκπαίδευση με υψηλή ποιότητα, δίνοντας αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών (ίδρυση ΥΠ.ΠΟ.Τ  24850/28-9-1989, ΦΕΚ  τευχ.Β΄770/9-10-1989 και μεταβίβαση από ΠΚΔΝ στο Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη ΦΕΚ τευχ.Β΄1843/19-8-2011).

Έχει πολυάριθμα τμήματα διδασκαλίας οργάνων και μουσικών συνόλων.

Πραγματοποιεί πολλές συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις με μαθητές και μουσικά σύνολα. Μαθητές του Δημοτικού μας Ωδείου διακρίνονται σε διαγωνιστικά Φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.