Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μ. Μαραγκάκης

Αντιπρόεδρος: Πολυξένη Γεωργαντζέλη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2075 348, 213 2075 330, 213 2075 392, 213 2075 393

email: dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr, dimotiki_epitropi@nikaia-rentis.gov.gr

Τακτικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής:  Λεγάκης Γεώργιος, Αραβαντινού-Τσιμπλάκη Μαρία, Αρβανίτης Μιχαήλ, Μάλαμα Αφροδίτη, Σάμιος Ηλίας, Κατηφές Παναγιώτης, Μόσχου Δημητρούλα. 

Αναπληρωματικά μέλη : Σταματάτος Δημοσθένης, Βακαλάκης Ηλίας, Χατζηπαυλίδης Ελευθέριος, Μαυρουκλής Νικόλαος, Καρδιάς Νικόλαος, Κόνιαρη Θεοδοσία, Μπούτση -Χαραλαμπίδου Αθηνά, Μπακιρτζής Νικόλαος.