ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Α. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Ιατρικές Υπηρεσίες

Στα Δημοτικά Ιατρεία κάτοικοι του Δήμου μας που είναι ανασφάλιστοι μπορούν να λαμβάνουν ιατρικές υπηρεσίες (κλινική εξέταση και συνταγογράφηση) από μόνιμη ιατρό του Δήμου.

Επιπλέον, μπορούν να επισκέπτονται τους εθελοντές ιατρούς των κάτωθι ειδικοτήτων:

Δερματολόγος

Ενδοκρινολόγος

Οδοντίατρος

Ορθοπεδικός

Ουρολόγος

Ωτορινολαρυγγολόγος

2. Ψυχολογική υποστήριξη

Όλοι οι κάτοικοι του Δήμου μας μπορούν να απευθυνθούν στην ψυχολόγο του Δήμου μας προκειμένου να λάβουν υπηρεσίες συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας.

3. Λογοθεραπεία για παιδιά

Στα Δημοτικά Ιατρεία παιδιά ως 12 ετών μπορούν να λάβουν υπηρεσίες λογοθεραπείας.

4. Αιτήματα για Δωρεάν Φαρμακευτική Περίθαλψη για Ανασφάλιστους

Οι ανασφάλιστοι κάτοικοι του Δήμου μας μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη λήψη Απόφασης για Δωρεάν Φαρμακευτική Περίθαλψη για Ανασφάλιστους.

5. Διεξαγωγή προγραμμάτων πρόληψης

Τα Δημοτικά Ιατρεία δίνοντας έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στην αγωγή και προαγωγή της Υγείας των πολιτών οργανώνει δράσεις οι οποίες απευθύνονται σε ανασφάλιστους και ασφαλισμένους και αφορούν την πρόληψη-έγκαιρη διάγνωση όπως:

 • Κλινική Εξέταση μαστού από Ογκολόγο-Μαστολόγο
 • Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
 • Τέστ Παπανικολάου
 • Ιατρείο ενδοκρινολογίας-Υπογονιμότητας και Ανδρικής Στειρότητας

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

(Σύμφωνα με την με αρ. 92/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου – ΑΔΑ:6ΚΚΛΩΚΑ-Δ7Δ)

1. Οικονομικά κριτήρια

Το ετήσιο φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ωφελούμενου όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ετήσιο όριο της φτώχειας όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την ΕΛΣΤΑΤ.

Το τρέχον ετήσιο όριο της φτώχειας (ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ τον 9/2021) με βάση τα εισοδήματα που δηλώθηκαν το 2019 είναι:

Ατομικό: 5.269

Οικογένεια με δύο ενήλικες και δύο ανήλικα τέκνα ως 14 ετών: 11.064

Αυτό το όριο προσαυξάνεται

κατά 50% του ατομικού για κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος

κατά 25% του ατομικού για κάθε πρόσθετο ανήλικο μέλος

2. Κοινωνικά κριτήρια

Για την ένταξη των αιτουμένων λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια όπως:

 1. Τρέχουσα ανεργία που δεν υπήρχε κατά το έτος πριν την υποβολή της αίτησης
 2. Αναπηρία μέλους του νοικοκυριού
 3. Πληρωμή ενοικίου
 4. Πληρωμή στεγαστικού δανείου
 5. Διαζύγιο ή διάσταση

 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Φωτοτυπία ταυτότητας

2. Αντίγραφο Ε1

3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος

Σε περίπτωση που από τα ανωτέρω δικαιολογητικά προκύπτει ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η υπερβαίνει τα οικονομική κριτήρια τότε λαμβάνονται υπόψη και τα κοινωνικά κριτήρια και ζητούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

 • Βεβαίωση ανεργίας
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή βεβαίωση ΟΠΕΚΑ
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο
 • Βεβαίωση ενήμερου δανείου πρώτης κατοικίας από την τράπεζα τελευταίου τριμήνου
 • Διαζευκτήριο από την αρμόδια Μητρόπολη ή ληξιαρχική πράξη γάμου με τη λύση του ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου να αναγράφεται η λύση του γάμου.
 • Οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων (ενδεικτικά: μισθωτήρια συμβόλαια, λογαριασμοί ΔΕΗ, αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο).

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Εφέσου 84, Νίκαια

Ηλ. ταχυδρομείο: tmima_koinyp@nikaia-rentis.gov.gr

Τηλέφωνο: 2104932863