Δημοτικά Ιατρεία

 

Τα Δημοτικά Ιατρεία  στεγάζονται στην οδό Εφέσσου 84 και παρέχουν  τη δυνατότητα σε άπορους και ανασφάλιστους κατοίκους του Δήμου μας να επισκέπτονται τους εθελοντές Ιατρούς στις κάτωθι ειδικότητες: Παθολόγος, Γενικός Ιατρός, Δερματολόγος, Παιδίατρος, Οδοντίατρος, Ορθοπεδικός, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρος, Πνευμονολόγος, Ουρολόγος, Καρδιολόγος, Ψυχολογική Υποστήριξη και Μικροβιολογικά Εργαστήρια.

Παράλληλα τα Δημοτικά Ιατρεία δίνοντας έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στην αγωγή και προαγωγή της Υγείας των πολιτών οργανώνει δράσεις οι οποίες απευθύνονται σε ανασφάλιστους και ασφαλισμένους και αφορούν την πρόληψη-έγκαιρη διάγνωση όπως:

 • Κλινική Εξέταση μαστού από Ογκολόγο-Μαστολόγο
 • Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
 • Τέστ Παπανικολάου
 • Ιατρείο ενδοκρινολογίας-Υπογονιμότητας και Ανδρικής Στειρότητας
 • Ιατρείο Διαιτολογίας-Διατροφολογίας
 • Ιατρείο Ρεφλεξολογίας
 • Κέντρο οικογενειακού προγραμματισμού
 • Συμβουλευτική ανώδυνου τοκετού και μητρικού θηλασμού (κατόπιν ραντεβού)
 • Λογοθεραπεία για παιδιά
 • Ψυχολογική στήριξη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 • Αιτήματα για Δωρεάν Φαρμακευτική Περίθαλψη για Ανασφάλιστους
 • Κλινικός Διατροφολόγος για ασθενείς με σοβαρά νοσήματα
 • Ιατρός Εργασίας (Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη)

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα ενεσοθεραπείας, μέτρησης αρτηριακής πίεσης και νοσηλευτικής φροντίδας από εθελοντές νοσηλευτές.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την ένταξη απόρων και ανασφαλίστων στα Δημοτικά Ιατρεία:

 • Φωτογραφία (τύπου Ταυτότητας)
 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο και άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς), για τον ενδιαφερόμενο και τα μέλη της οικογένειάς του, πρωτότυπα και φωτοτυπίες
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρωτότυπα
 • Ένα λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στο όνομα του ενδιαφερόμενου που θα φαίνεται ότι είναι κάτοικος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, πρωτότυπο ή φωτοτυπία
 • Πρωτότυπη Βεβαίωση από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα ή οποία θα αναφέρει οτι δεν δικαιούται ιατροφαρμακευτική κάλυψη ο ενδιαφερόμενος και τα μέλη της οικογένειας του.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν βιβλιάριο απορίας θα πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπο το βιβλιάριο και φωτοτυπία αυτού.

ΑΜΚΑ του ενδιαφερόμενου και των μελών της οικογένειάς  του που είναι ανασφάλιστα

Σε περιπτώσεις φιλοξενίας απαιτούνται Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986, από τον φιλοξενούμενο και τον φιλοξενούντα, με το γνήσιο της υπογραφής, επικυρωμένο από την Αστυνομία.

Διεύθυνση: Εφέσου 84, 184 50 Νίκαια
Τηλέφωνο: 2104932863
Ηλ. ταχυδρομείο: tmima_koinyp@nikaia-rentis.gov.gr