Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη θέτει σε δημόσια διαβούλευση από τις 8-7-2021  έως τις 31-8-2021 το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2020-2023. Το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού συντάχθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 185/2007, Ν.3852/2010) και έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθ.  79/28-6-2021 (ΑΔΑ:6ΧΗΔΩΚΑ-3ΧΡ) απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου.

Το κείμενο αφορά στην 1Η Ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπου αναλύεται ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Με βάση τις κατευθύνσεις και τους άξονες προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδιασμού και τις προτάσεις που θα κατατεθούν στη διαδικασία της διαβούλευσης θα συνταχθεί και θα εγκριθεί τον επόμενο μήνα, η 2η Ενότητα του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

Στη 2η Ενότητα προβλέπεται να περιληφθούν όλες οι απαραίτητες δράσεις (έργα, ενέργειες και λειτουργίες) σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται και έχει αρμοδιότητες η δημοτική αρχή.

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι ουσιαστική στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου.

Το ερωτηματολόγιο για τη δημόσια διαβούλευση διατίθεται:

Σε έντυπη μορφή στα εξής σημεία

  • Στο Δημαρχείο της Νίκαιας Π. Τσαλδάρη 10 Νίκαια
  • Στο Δημαρχείο του Αγ. Ι. Ρέντη, Μπιχάκη 8, Αγ. Ι. Ρέντης

Σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να το κατεβάσετε  εδώ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορείτε να το αποστείλετε :

  • εγγράφως, με αποστολή στη διεύθυνση: Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Π. Τσαλδάρη 10 Νίκαια, τ.κ. 18450, υπόψη  τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
  •  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: nikaiaprogramm@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και συγκεκριμένα με την κ. Ιωάννα Σούκουλη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-2023 ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

 

Author

Comments are closed.