Βότσης Ευάγγελος

Δημοτικός σύμβουλος
Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής